Spaarrentes dalen hard

Sinds het begin van de spaarrenteoorlog in 2011 is de spaarrente continu gestegen. De concurrentiestrijd tussen de banken werd heviger met steeds hogere spaarrentes. Begin deze maand is hierin verandering gekomen, een groot aantal banken hebben hun spaarrentes verlaagd. Spaarrentes van 3 procent of hoger voor een vrij opneembare spaarrekening zijn hiermee verleden tijd.

Vrij opneembare spaarrente daalt

Niet alleen de spaarrentes van de vrij opneembare spaarrekeningen zijn de afgelopen weken gedaald. Ook de rente op spaardeposito’s laat een duidelijke daling zien. De dalende rente is vooral zichtbaar op de kortlopende deposito’s met een doorlooptijd van 5 jaar of korter. Op de kortlopende deposito’s worden vrijwel geen rentes van 4 procent of hoger meer gegeven.

Rente kortlopende deposito’s afgenomen, deposito wel aantrekkelijk?

Wie op zoek is naar een hoge spaarrente zal zijn spaargeld dus voor een periode langer dan 5 jaar vast moeten zetten. Of het op dit moment verstandig is om je spaargeld voor een langere tijd vast te zetten is nog maar de vraag. Verschillende economen voorspellen op de middellange termijn inflatierisico’s. Als de inflatie de komende jaren gaat stijgen heb je over een paar jaar je spaargeld vast staan tegen een onaantrekkelijke rente.

ECB verklaart daling in spaarrente

De verklaring voor de zichtbare daling van de spaarrente is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft haar belangrijkste rente verlaagd naar 1 procent. Voor de banken is het hierdoor goedkoper om geld bij de ECB te lenen dan spaargeld van de consument aan te trekken. De rente die de banken over het bij de ECB geleende geld moeten betalen is laag waardoor de banken de spaarrente op hun vrij opneembare spaarrekening en spaardeposito’s verlagen.