Het rente op rente effect

Als je geld op een spaardeposito onderbrengt dan neemt het bedrag jaarlijks toe omdat je rente ontvangt over het spaargeld. Het volgende jaar ontvang je niet alleen rente over het spaargeld maar ook over de rente van de voorgaande jaren. Het geld op het spaardepositie stijgt hierdoor jaar naar jaar steeds sneller. Dit is het rente op rente effect. Juist door dit rente op rente effect is het van belang de rentepercentages van diverse spaardeposito’s goed met elkaar te vergelijken.

Hoe werkt het rente op rente effect?

Je zet 1.000 euro voor een periode van vijf jaar vast op een spaardeposito tegen een rentevergoeding van 3,5%. Na vijf jaar staat er dan een bedrag van ongeveer 5.938, 50 euro op het spaardeposito. Dit is een toename van ruim 18,7%! Aan het eind van het eerste jaar ontvang je 3,5% rente over de 5.000 euro die je hebt ingelegd, concreet ontvang je 175 euro rente. Aan het eind van het tweede jaar ontvang je niet alleen 3,5% rente over de 5.000 euro inleg maar ook over de 175 euro rente ontvangen aan het einde van het eerste jaar. De totale rente over het tweede jaar bedraagt dan 181,12 euro. Je ziet dus dat jaar op jaar de rente toeneemt en het rente op rente effect werkt.

Klein verschil in rente, grote impact op eindbedrag

Wanneer je 1.000 euro niet tegen een rentevergoeding van 3,5% maar tegen een rente van 3,75% voor vijf jaar vast zou zetten kom je uit op een eindbedrag van 6.010,49 euro. Dit is een toename van ruim 20,2% ten opzichte van de inleg. De 0,25% extra rentevergoeding lijkt weinig maar komt uiteindelijk naar vijf jaar toch uit op een absoluut verschil van ongeveer 77 euro. In deze situatie zijn relatief kleine bedragen en korte looptijden van toepassing, het mag duidelijk zijn dat het rente op rente effect bij grotere bedragen en langere looptijden nog groter is. Kijk dus uit voor een onderwaardering van een klein verschil in rente, het kleine verschil kan juist een groot effect op je financieele vermogen hebben.