Rente kortlopend spaardeposito stabiel

Begin deze maand hebben zowel de LeasPlan Bank als Ohra de rente op hun internetspaarrekeningen verlaagd. De rente van de Leasplan internetspaarrekening is van 3,15% verlaagd naar 2,82%. Ohra heeft de rente op hun internetspaarrekening verlaag van 2,9 naar 2,7%. De renteverlaging van Ohra is opvallend te noemen omdat Ohra in september 2011 het voortouw nam in de spaarrenteoorlog door de rente op hun spaarproducten fors te verhogen.

Verklaring daling variabele rente

De doorgevoerde renteverlagingen zijn te verklaren op basis van de ECB (Europese Centrale Bank) rente. De ECB heeft dit rentetarief de laatste maanden van 2011 tot twee keer toe verlaagd. De ECB voerde de tariefsverlagingen door omdat de banken elkaar in deze onzekere tijden niet meer vetrouwen. Met deze verlagingen hoopt de ECB dat de banken meer bij de ECB gaan lenen in plaats van meer geld op te halen bij de spaarder.

Rente kortlopend spaardeposito stabiel

Desondanks de verlagingen van de ECB zullen de banken de komende tijden doorgaan met het ophalen van geld bij de spaarder. De banken doen dit echter minder met variabele spaarproducten als de internetspaarrekening maar steedsvaker met korlopende spaardeposito’s. De kortlopende spaardeposito’s (looptijd 1 t/m 5 jaar) behouden hun stabiele rente. De banken hebben namelijk nog steeds geld nodig om aan de strengere kapitaaleisen die in 2013 van kracht gaan te kunnen voldoen.

Voorspellingen verwachten inflatie

Als consument kun je op dit moment profiteren van de stabiele rente op de kortlopende spaardeposito’s. Het voordeel van een kortlopend spaardeposito is dat je na een relatief korte termijn weer ‘vrij’ bij je spaargeld kunt. Daarnaast is het goed om te weten dat de voorspellingen te kennen geven dat de er op de middellange termijn inflatie wordt verwacht. Hierdoor bestaat de kans bij een langlopend spaardeposito dat over een aantal jaar de rente waartegen je het spaargeld hebt vastgezet niet aantrekkelijk meer is.