Deposito sparen voor (klein)kinderen

Wanneer u voor uw (klein)kinderen wilt gaan sparen heeft u de mogelijk uit een tweetal spaarvormen te kiezen een reguliere spaarrekening of een spaardeposito.

Bij het openen van een reguliere spaarrekening moet u besluiten of u de rekening op uw naam ten gunste van de (klein)kinderen opent of de spaarrekening volledig op naam van de (klein)kinderen opent. Wannneer de rekening volledig op naam van het (klein)kind staat kan hij/zij hier vanaf 18 jaar zonder toestemming bij en het spaargeld naar eigen inzicht gebruiken.

Opent u de spaarrekening op uw eigen naam ten gunste van het kleinkind dan bent u eigenaar van het spaargeld dat op de rekening staat. U kunt dan in uw testament laten opnemen dat het geld op deze rekening voor uw kleinkind bestemt is.

Met betrekking tot het sparen voor (klein)kinderen zijn speciale spaarrekeningen. Op deze spaarrekeningen wordt meestal een hogere spaarrente vergoed dan een reguliere spaarrekening. In sommige gevallen kan het lonen om met een spaardeposito te werken. U kunt dan op basis van de hoogte van de rente op het spaardeposito baseren hoe lang u het spaargeld wilt vast zetten. Let wel op dat wanneer u periodiek een bedrag wilt sparen dit ook onder de voorwaarden van het spaardeposito valt.

Spaart u voor uw (klein)kind dan kunt u op steun van de belastingdienst rekenen. In het geval dat u spaart voor uw kleinkind mag u jaarlijks 2.012 euro belastingvrij schenken, spaart u voor uw kind dan mag u jaarlijks zelfs 5.030 euro belastingvrij schenken.